Politica de confidențialitate

POLITICA DE PRELUCRARE A DATELOR PERSONALE

Vă mulțumim pentru interesul acordat produselor noastre. În continuare, vă rugăm să citiți cu atenție această Politică de prelucrare a datelor cu caracter personal, care conține informații despre prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în calitate de persoane vizate: utilizatori ai site-ului nostru web, clienți, potențiali clienți, consumatori, potențiali consumatori, parteneri media.

Sublim că este foarte important pentru noi să asigurăm atât protecția datelor cu caracter personal pe care ni le furnizați, cât și confidențialitatea datelor dumneavoastră personale.

CINE SUNTEM?

ABN SYSTEMS INTERNATIONAL S.RL este o societate comercială organizată și care funcționează în conformitate cu legile din România, cu sediul în str. Marinarilor nr.31, Sector 1, București, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/11024/2002, cod de identificare fiscală 14988404. Trimiterile la „ABN SYSTEMS INTERNATIONAL”, „noi”, „noi”, „al nostru” înseamnă în principal ABN SYSTEMS INTERNATIONAL SRL și, după caz, alte companii din grup. ABN SYSTEMS INTERNATIONAL SRL este operatorul tuturor datelor personale colectate și utilizate în legătură cu clienții și utilizatorii acestui site.

INTRODUCERE

Această politică de prelucrare a datelor cu caracter personal explică ce facem cu datele dumneavoastră cu caracter personal, indiferent dacă vă oferim produse, materiale de marketing și informaționale sau dacă vă folosim date ca parte a cercetării noastre în scopuri de marketing sau științifice.

Totodată, vă informăm că din 25 mai 2018, Regulamentul 2016/679/UE privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor datele (denumite în continuare „Regulamentul”) vor fi aplicate de toate statele Uniunii Europene. Regulamentul urmărește crearea unui cadru legislativ unic și uniform în cadrul Uniunii Europene.

ABN SYSTEMS INTERNATIONAL se aliniază la prevederile regulamentului și considerăm că este un moment bun pentru a sublinia câteva aspecte importante.

Acest document descrie modul în care colectăm, utilizăm și procesăm datele dumneavoastră cu caracter personal și cum, în acest fel, ne respectăm obligațiile legale față de dvs.

Confidenţialitatea dumneavoastră este importantă pentru noi şi ne angajăm să vă protejăm datele personale şi să vă protejăm drepturile.

Dacă sunteți nemulțumit de orice aspect al politicii noastre de prelucrare a datelor, este posibil să aveți drepturile legale pe care le-am descris mai jos, acolo unde este cazul.

Putem schimba ocazional această notificare. Vă rugăm să vizitați această pagină dacă doriți să fiți la curent data viitoare când vom publica orice modificări aici.

CARE SUNT DATELE DVS. PE CARE LE PRELUCĂM?

Datele dvs. personale sunt colectate prin intermediul site-ului nostru web, prin e-mail, prin platformele folosite de noi și apelul nostru centru si prin posta/curier. În funcție de circumstanțele relevante și de legile și cerințele locale aplicabile, este posibil să colectăm unele dintre sau toate informațiile enumerate mai jos pentru a ne ajuta în acest sens:

Nume și prenume;
Numere/numere de telefon de contact ;
Sex;
Data nașterii;
Detalii de contact: adresă de e-mail, adresă de contact, adresa de livrare/facturare;
Date de identificare;
Corespondente între dumneavoastră și noi; sau
Orice alte informații suplimentare pe care alegeți să ni le furnizați.
În plus, atunci când vizitați site-ul nostru, colectăm automat informații tehnice, inclusiv protocolul de internet utilizat pentru a vă conecta computerul la Internet, informațiile dvs. de conectare, tipul și versiunea browserului, setarea fusului orar, tipurile și versiunile de browser cu plug-in , sistem și platformă, parole și indicii, informații similare de securitate utilizate pentru autentificarea și accesarea contului.

Important!

Vă rugăm să rețineți că atunci când utilizați site-ul nostru web, cookie-urile sunt stocate de browser pe dispozitivul dvs. Vă rugăm să rețineți că, dacă dezactivați cookie-urile, este posibil ca site-ul nostru web să nu funcționeze corect în browserul dvs. Dorim să ne asigurăm că site-ul nostru oferă vizitatorilor ceea ce caută și că aceștia beneficiază de cele mai relevante mesaje de marketing. Pentru a atinge acest obiectiv, este posibil să stocăm și să folosim datele dumneavoastră pentru cercetări de piață, pentru îmbunătățirea calității site-ului și serviciilor noastre, pentru dezvoltarea serviciilor, pentru a îmbunătăți performanța site-ului, pentru a măsura succesul campaniilor noastre publicitare sau pentru a adaptați serviciile noastre la nevoile dumneavoastră.

CUM UTILIZAM DATELE DVS. PERSONALE?

Colectăm și folosim datele dumneavoastră personale în următoarele scopuri:

Pentru a vă înregistra contul pe site-ul nostru site-ul web. În acest scop, colectăm următoarele date: nume, prenume, adresa de e-mail, adresa IP, număr de telefon.
Pentru a facilita furnizarea de servicii și produse (inclusiv de la terți) pe site-ul nostru web, pentru a informa clienții/cumpărătorii cu privire la starea contului lor de utilizator, inclusiv validarea, expedierea și facturarea comenzilor, rezolvarea problemelor de orice fel legate de o comandă, respectiv de bunurile si/sau serviciile achizitionate, alte activitati de vanzare si administrarea contului clientilor. În acest scop, colectăm următoarele date: nume și prenume, număr de telefon, adresă de e-mail, adresă de livrare/facturare, date de plată;
În scopul furnizării de activități post-market care includ serviciul clienți pentru evaluare a produselor furnizate și intervenția de service sau înlocuirea produsului. În acest scop, colectăm: nume și prenume, telefon/fax, e-mail, adresă de livrare/facturare, date de plată, înregistrări vocale, obiceiuri/preferințe/comportament, alte date rezultate din evaluarea produselor de către clienți; De asemenea, colectăm date de identificare (număr de serie și număr ID) și date bancare numai pentru înlocuirea/returul de produse.
Pentru a vă trimite buletine informative. În acest scop, colectăm următoarele date: nume, prenume și adresa de e-mail, adresa IP;
Pentru a vă oferi oferte în funcție de preferințele dumneavoastră. În acest scop, colectăm următoarele date: nume, prenume, număr de telefon și adresă de e-mail, adresă de livrare/facturare, obiceiuri/preferințe/comportament;
Pentru a comunica cu dumneavoastră în realizarea sondajelor de satisfacție a clienților în scopuri de analiză, pentru îmbunătățirea calității, pentru dezvoltarea serviciilor, pentru îmbunătățirea performanței site-ului web, pentru a măsura succesul campaniilor de publicitate sau pentru a adapta serviciile noastre la cerințele dumneavoastră. În acest scop, colectăm următoarele date: nume, prenume, număr de telefon și adresa de e-mail
Pentru a transmite informații și/sau materiale de marketing despre noi, precum și invitații la evenimentele organizate de noi direct sau împreună cu alte entități. În acest scop, colectăm următoarele date: nume, prenume, număr de telefon/fax, adresă de e-mail, post, post, adresă de contact, sex și data nașterii.
De asemenea, putem folosi datele dumneavoastră cu caracter personal din aceste motive dacă considerăm că este necesar pentru a ne asigura interesele noastre legitime. Pentru mai multe informații, vă rugăm să citiți mai jos.

TRIMITĂM DATELE DVS. PERSONALE TERȚILOR?

Vom transmite în primul rând datele dumneavoastră cu caracter personal către terți numai pentru a asigura desfășurarea optimă a relațiilor noastre contractuale și pentru a îndeplini obligațiile legale specifice, după cum urmează:

Orice companie din cadrul ABN Systems Grupul internațional, după caz, în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor cu caracter personal și transferul acestora;
Consultanți financiari, firme de audit, precum și orice autoritate publică, precum și orice obligație legală de a divulga datele cu caracter personal (de exemplu, dacă am primiți o astfel de notificare și/sau scrisoare de la autoritățile publice centrale sau locale sau în legătură cu un litigiu aflat în derulare pe rolul instanțelor române);
Furnizorii de servicii care acționează în numele nostru (inclusiv, fără a se limita la consultanți externi, avocați, auditori și/ sau contabili, consultanți și experți IT);
Dacă vreo companie din grupul Abn Systems International este achiziționată sau fuzionează cu o altă companie sau grup de companii în viitor, vom putea furniza datele dumneavoastră cu caracter personal reprezentanților companiei. noi proprietari (și să vă informeze cu privire la o astfel de abordare și implicațiile asupra datelor dumneavoastră personale).
CUM ASIGURĂM SECURITATEA DATELOR DVS. PERSONALE?

Ne preocupă protecția datelor dvs. personale. Acesta este motivul pentru care am implementat sau suntem în proces de implementare a măsurilor adecvate care sunt concepute pentru a preveni orice acces neautorizat și utilizarea necorespunzătoare a datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Ne angajăm să luăm toate măsurile rezonabile și adecvate pentru a vă asigura securitatea datelor împotriva furtului și a accesului neautorizat și depunem toate eforturile în acest sens. Facem toate acestea prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice specifice, inclusiv criptarea, anonimizarea și recuperarea/backup-ul de date.

Important!

Dacă bănuiți orice utilizare neautorizată sau furt a datelor dvs. personale, vă rugăm să ne informați de îndată ce bănuiți o astfel de activitate neautorizată. În acest sens, vă rugăm să ne contactați mai întâi prin e-mail la. În acest scop, vă rugăm să ne contactați mai întâi prin e-mail la marketing@abnsystems.ro in pentru a investiga situația și pentru a vă oferi informații actualizate despre progresul rezolvării incidentului, precum și despre pașii care trebuie urmați.

CÂT TIMP VOM PRELUCRĂM DATELE DVS. CU PERSONAL?

Nu vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal în evidențele noastre pentru o perioadă care depășește scopurile colectării acestora, cu excepția cazului în care prevederile legale ne obligă pentru a păstra datele dumneavoastră cu caracter personal pentru o anumită perioadă de timp mai mare decât scopul nostru (de exemplu, în cazul în care primim o astfel de notificare și/sau scrisoare de la autoritățile publice centrale sau locale sau în legătură cu un litigiu aflat pe rolul instanțelor române).

CARE SUNT DREPTURILE DVS. PRIVIND DATELE PERSONALE PE CARE LE PRELUCĂM?

Unul dintre obiectivele principale ale Regulamentului este acela de a proteja și clarifica drepturile persoanelor fizice în termeni de protectia datelor cu caracter personal. Astfel, deși prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, Regulamentul vă oferă mai multe drepturi cu privire la datele dumneavoastră personale.

De asemenea, Regulamentul acordă mai multe drepturi persoanelor ale căror date cu caracter personal sunt prelucrate. Astfel, pe lângă drepturile existente, regăsim și dreptul la portabilitatea datelor sau la ștergerea datelor.

Acestea sunt drepturile dumneavoastră, pe scurt:

Dreptul de acces înseamnă că aveți dreptul de a obține confirmarea de la noi că prelucrăm sau nu datele dumneavoastră cu caracter personal și , dacă da, aveți acces la acele date și la informațiile referitoare la modul în care sunt prelucrate datele. De asemenea, aveți dreptul de a obține o copie a datelor dumneavoastră cu caracter personal furnizate nouă și care sunt prelucrate (dorim să vă informăm că pentru orice alte copii solicitate de dumneavoastră, se poate percepe o taxă rezonabilă, pe baza costurilor administrative). Dacă trimiteți cererea electronic și cu excepția cazului în care solicitați un alt format, informațiile vă vor fi furnizate în formatul electronic utilizat în prezent.

Dreptul la portabilitatea datelor se referă la dreptul de a primi date cu caracter personal într-un format structurat utilizat în prezent și care poate fi citit automat și la dreptul de a transmite aceste date direct altui operator dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic .

Dreptul la opoziție înseamnă dreptul dumneavoastră de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal atunci când prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care este de interes public sau când are un interes legitim al ABN SYSTEMS INTERNATIONAL. Atunci când prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este pentru marketing direct, aveți dreptul de a vă opune în orice moment.

Dreptul de a vă retrage consimțământul se referă la cazurile în care am obținut consimțământul dumneavoastră pentru a vă prelucra datele personale pentru anumite activități (de exemplu, în scopuri de marketing direct). Vă puteți retrage oricând consimțământul și vom înceta să desfășurăm acea activitate specifică, cu excepția cazului în care considerăm că există o bază legală alternativă care să justifice prelucrarea ulterioară a datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop și vă vom informa despre această condiție.

Dreptul la rectificare se referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi notificată fiecărui destinatar căruia i-au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau necesită eforturi disproporționate, iar noi vă vom informa cu privire la acești destinatari dacă solicitați acest lucru.

Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) înseamnă că aveți dreptul de a ne cere să ștergem datele dumneavoastră cu caracter personal fără întârzieri nejustificate pentru unul dintre următoarele motive:

nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
vă retrageți consimțământul și nu există alt temei legal pentru prelucrare;
vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime predominante; ;
datele dumneavoastră cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
datele dumneavoastră cu caracter personal trebuie șterse pentru îndeplinirea unei obligații legale;
datele dumneavoastră cu caracter personal au fost colectate în legătură cu furnizarea de servicii ale societății informaționale;
Procedând astfel, vom notifica fiecărui destinatar că datele cu caracter personal i-au fost dezvăluite, la orice ștergere a acestora, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau implică eforturi disproporționate și vă vom notifica cu privire la acești destinatari dacă solicitați acest lucru.

Dreptul de a restricționa prelucrarea poate fi folosit în unul dintre următoarele cazuri:

când contestați acuratețea datelor într-o perioadă care ne permite să verificăm acuratețea datelor datele;
prelucrarea este ilegală, iar dumneavoastră vă opuneți ștergerii datelor dumneavoastră cu caracter personal, solicitând în schimb restricția;
în cazul în care ABN SYSTEMS INTERNATIONAL nu mai are nevoie de datele dumneavoastră personale pentru prelucrare, dar le solicitați pentru înființare, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; în cazul în care v-ați opus prelucrării pentru perioada în care verificăm dacă drepturile noastre legitime prevalează, caz în care vă vom explica pe larg motivele noastre.
Procedând astfel, vom notifica fiecărui destinatar căreia i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal, în cazul oricărei restricții de prelucrare, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau implică eforturi disproporționate și vă vom anunța cu privire la acești destinatari dacă solicitați acest lucru.

Important!

Toate aceste drepturi pot fi exercitate printr-o cerere scrisă, semnată și datată, trimisă la biroul nostru sau prin e-mail; datele de contact necesare sunt in Anexa nr. 1.

La cerere, veți primi de la noi o copie a datelor dumneavoastră cu caracter personal prelucrate; puteți solicita și primi un răspuns de la noi în orice mod doriți (inclusiv prin e-mail).

Rețineți că dreptul dvs. de a solicita o copie, așa cum este menționat mai sus, nu trebuie să interfereze cu drepturile și libertățile altora.

Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv generarea de profiluri

Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere - În cazul în care considerați că drepturile dumneavoastră privind datele personale au fost încălcate, puteți contacta și depune o plângere la autoritatea locală de protecție a datelor:

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Adresa:

28-30 G-ral. B-dul Gheorghe Magheru.

Sector 1, cod poștal 010336

București, România

anspdcp@dataprotection.ro

Sediu principal

+40.318.059.211+40.318.059.212

CINE ESTE RESPONSABIL PENTRU PROTECȚIA DATELOR DVS. CU PERSONAL?

ABN SYSTEMS INTERNATIONAL este responsabil pentru protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal. Sediul său este în București, sector 1, str. Marinarilor 31.

Pentru orice comentarii sau sugestii cu privire la această notificare, vă rugăm să ne contactați folosind datele de contact din Anexa nr. 1. Suntem foarte preocupați de securitatea datelor dumneavoastră personale și vă vom răspunde în maximum 5 (cinci) zile lucrătoare.

TRANSFERUL DVS. DE DATE PERSONALE? CUM SI CUI?

Pentru a desfasura una sau mai multe dintre activitatile de mai sus, este posibil sa dezvalui datele tale personale unor furnizori externi sau interni („Procesatori”).

Totodată, asigurăm colaborarea, pe baza unui angajament de confidențialitate, cu procesatorii oferind garanții suficiente pentru implementarea măsurilor tehnice și organizatorice adecvate, astfel încât prelucrarea datelor dumneavoastră să fie în conformitate cu cerințele legale. și, de asemenea, pentru a asigura protecția corespunzătoare a drepturilor dumneavoastră privind datele personale.

Pentru a asigura buna desfășurare a relațiilor noastre contractuale, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transferate:

Între companiile din cadrul grupului ABN SYSTEMS INTERNATIONAL;
Către terți (de ex.g consultanți ai grupului ABN SYSTEMS INTERNATIONAL);
Un furnizor de servicii de stocare în cloud.
Categoriile de servicii pentru care colaborăm cu procesatorii și datele personale transferate acestora sunt următoarele:

1. Servicii de newsletter - adresa de email, nume, prenume, numar de telefon;

2. Servicii de facturare - nume, prenume, adresa de e-mail, numar de telefon, adresa de facturare;

3. Servicii de curierat/poștă - nume, prenume, adresă de e-mail, număr de telefon, adresă de livrare/facturare;

4. Servicii de procesare a plăților online - nume, prenume, date de plată;

5. Servicii de comentare - nume, prenume, e-mail;

6. Servicii de contabilitate - nume, prenume, adresa de facturare, telefon, e-mail;

7. Servicii juridice - nume, prenume, adresa de livrare/facturare, date de identificare, e-mail telefon, corespondenta, inregistrari audio/video.

Vrem să ne asigurăm că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt stocate și transferate într-un mod care să asigure securitatea lor corespunzătoare.

Din aceste motive, vom transfera datele dumneavoastră cu caracter personal în afara Spațiului Economic European (Statele membre ale Uniunii Europene, Norvegia, Islanda și Liechtenstein) numai dacă transferul este efectuat în conformitate cu prevederile legale. privind protecția datelor cu caracter personal și asigurarea nivelului de securitate adecvat, după cum urmează:

Prin transferul datelor dumneavoastră cu caracter personal într-un stat care oferă un nivel adecvat de protecție, recunoscut ca atare printr-o decizie a Comisiei Europene;
Dacă dvs. v-ați acordat consimțământul liber și informat cu privire la transferul datelor dumneavoastră cu caracter personal în afara Spațiului Economic European;
Prin încheierea unui contract de transfer al datelor cu caracter personal către un terț, contract care încorporează clauzele tip adoptate de către Comisia Uniunii Europene privind transferul de date cu caracter personal către operatori și persoane mandatate din statele care asigură un nivel adecvat de protecție.
TEMEI JURIDICE PENTRU PRELUCRAREA DATELOR DVS. CU PERSONAL

Regulamentul prevede mai multe moduri prin care putem prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, conform descrierii de mai jos.

Temeiul juridic al prelucrării este executarea contractului
Articolul 6 alin. (1) din Regulament prevede că „Prelucrarea este legală numai dacă și în măsura în care se aplică cel puțin una dintre următoarele: [.] b) prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a întreprinde demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract”.

De aceea, ne bazăm pe acest temei legal pentru a prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a ne permite să ne îndeplinim atât obligațiile contractuale, cât și obligațiile noastre față de terți, dar și pentru a ne asigura că vă îndepliniți în mod corespunzător obligațiile față de noi.

Prelucrarea se bazează pe o obligație legală
Pe lângă obligațiile noastre contractuale, suntem legați și de alte obligații legale pe care trebuie să le respectăm. Articolul 6 alineatul (1), punctul (c) din Regulament prevede că putem prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal dacă o astfel de prelucrare „este necesară pentru respectarea unei obligații legale la care ne supunem.”

Un exemplu de obligație legală pe care trebuie să o respectăm este datoria noastră să cooperăm cu autoritățile fiscale.

Prelucrarea se bazează pe un interes legitim
Articolul 6 alin. (1) lit. (f) din Regulament explică că putem prelucra datele dumneavoastră dacă „sunt necesare în scopul intereselor legitime urmărite de către [noi] sau de către o terță parte, cu excepția cazului în care aceste interese sunt depășite de interesele [voastră] sau de drepturile și libertățile fundamentale care necesită protecția datelor cu caracter personal.„

Considerăm următoarele exemple neexhaustive de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu interesele noastre legitime:

în scopurile noastre administrative interne;
pentru a preveni utilizarea neautorizată a informațiilor noastre și echipamente;
să efectueze investigațiile privind abaterile presupuse și
pentru stabilirea, urmărirea sau susținerea pretențiilor legale
Prelucrarea se bazează în mod legal pe consimțământul liber exprimat.
În anumite circumstanțe, vom obține consimțământul dvs. de participare înainte de a îndeplini anumite cerințe privind prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Articolul 4 alin. (11) din Regulament prevede că consimțământul opt-in este „orice indicație liberă, specifică, informată și fără ambiguitate a dorințelor persoanei vizate prin care aceasta, printr-o declarație sau prin o acțiune afirmativă clară, înseamnă acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal care o privesc”.

În cuvinte simple, aceasta înseamnă că:

trebuie să vă exprimați consimțământul liber fără nicio presiune;
trebuie să știți pentru ce vă exprimați consimțământul - prin urmare vă asigurăm că noi vă va oferi suficiente informații;
ar trebui să vi se ceară să acceptați o singură activitate de prelucrare la un anumit moment - prin urmare evităm să cerem un singur consimțământ pentru mai multe activități de prelucrare, astfel încât este posibil să nu știți exact cu ce sunteți de acord; și
trebuie să luați măsuri specifice pentru a ne da consimțământul - este foarte probabil să vi se solicite să completați o casetă de selectare pentru a vă asigura că această cerință este îndeplinită într-o manieră clară și lipsită de ambiguitate.

Odată cu introducerea acestor activități specifice de prelucrare a datelor cu caracter personal, vă vom oferi mai multe informații, astfel încât să puteți decide dacă doriți să vă înscrieți.

Aveți dreptul de a vă retrage consimțământul pentru aceste activități. Puteți face acest lucru oricând, iar detalii despre cum puteți face acest lucru pot fi găsite în secțiunea „Dreptul de a vă retrage consimțământul” de mai sus.

Vă rugăm să rețineți că avem nevoie de datele personale enumerate în Secțiunea 1 pentru a vă oferi serviciile noastre.

Dacă nu ne furnizați datele dumneavoastră cu caracter personal, nu vă vom putea furniza, în totalitate sau în parte, serviciile pe care le-ați solicitat. Dacă vă retrageți consimțământul, este posibil să nu vă putem oferi, în totalitate sau în parte, serviciile pe care le-ați solicitat.

Nu considerăm că niciuna dintre activitățile de mai sus vă dăunează în vreun fel.

Cu toate acestea, aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în anumite circumstanțe.

Dacă doriți să aflați mai multe despre aceste circumstanțe și despre cum să vă opuneți activităților noastre de prelucrare, vă rugăm să consultați secțiunea „Dreptul la opoziție”.

Opinia dvs. este importantă pentru noi!

Pentru orice întrebări sau solicitări legate de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, inclusiv de exercitarea drepturilor dumneavoastră, ne puteți trimite un e-mail folosind datele enumerate. în Anexa 1, sau ne puteți contacta la București, str. Marinarilor 31, Sector 1.

Vă vom furniza informațiile solicitate în format electronic ori de câte ori este posibil, cu excepția cazului în care solicitați alt format.

Toate informațiile furnizate, precum și orice notificare și măsuri luate de dumneavoastră în exercitarea drepturilor dumneavoastră de mai sus sunt oferite gratuit. Cu toate acestea, în cazul în care pretențiile dumneavoastră sunt nefondate sau excesive, în special din cauza caracterului lor repetitiv, vă informăm că există posibilitatea (i) de a percepe o taxă, având în vedere costurile administrative de furnizare a informațiilor sau notificării sau de a prelua solicitarea. măsuri sau (ii) să refuzați să vă conformați solicitării.

Această politică de prelucrare a datelor cu caracter personal intră în vigoare la 25 mai 2018.

Prin exprimarea consimțământului dumneavoastră, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate de ABN SYSTEMS INTERNATIONAL SRL, așa cum se precizează în această Politică de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Pentru a fi la curent, vă rugăm să verificați această Politică de prelucrare a datelor cu caracter personal ori de câte ori accesați site-ul nostru web.

Vă mulțumesc!

ANEXA NR. 1

Pentru întrebări privind protecția datelor cu caracter personal, pentru a vă exercita drepturile sau pentru a depune o reclamație, contactați ABN SYSTEMS INTERNATIONAL prin e-mail la adresa de mai jos.

Ne puteți contacta prin poștă la următoarea adresă:

Detalii pentru a contacta ABN SYSTEMS INTERNATIONAL

E-mail: marketing@abnsystems.ro

Adresă poștală : Bucuresti, Sector 1, str. Marinarilor 31.

Atenție: ABN Systems International SRL – protecția datelor cu caracter personal