Tellur
Smart App

Fortrolighedspolitik

Så du har købt vores Tellur-enhedshardware, og du begynder at bruge Tellur-enhedssoftwaren og alle dens funktioner! Alle oplysninger, du deler med operatøren - Tuya Smart Inc. – skal bruges for at tjenesterne kan leveres og for at forbedre dem for at gøre dem endnu bedre. Nedenfor finder du forklaringer på måderne til at indsamle og bruge oplysninger, og hvordan operatøren (Tuya Smart Inc.) beskytter dit privatliv. I denne fortrolighedspolitik betyder "personlige data" information, der kan bruges til at identificere en person, enten ud fra disse oplysninger alene eller fra disse oplysninger og andre oplysninger, som operatøren har adgang til om den pågældende person. Både personlige og ikke-personlige data indsamles for at muliggøre og lette den bedst mulige brugeroplevelse.

Hvilke oplysninger indsamles og hvordan de bruges?

Typer af indsamlede personlige data
For at modtage vores tjenester bliver du bedt om at give operatøren (Tuya Smart Inc.) de personlige data, der er nødvendige for at levere disse tjenester. Hvis du ikke leverer dine personlige data, kan operatøren (Tuya Smart Inc.) ikke give dig nogen tjenester relateret til Tellur-enhedssoftwaren.
- Opret og log ind på Tellur-kontoen. Personlige data, der indsamles til oprettelse af en Tellur-konto, kan omfatte din e-mailadresse eller mobiltelefonnummer, enhedsrelaterede oplysninger (for eksempel IMEI-nummer) og forskellige placeringsrelaterede oplysninger (for eksempel områdekode, mobilnetværk og landekoder).
- Køb dine Tellur-produkter. Når du foretager køb via Tellur e-handelswebsted, indsamles dit Tellur-konto-id (eller mobiltelefonnummer eller e-mailadresse, der bruges til at oprette din Tellur-konto), navn, telefonnummer osv. ABN Systems International SRL, ejer af Tellur-mærket, har et eftersalgssystem, der håndterer eftersalgsspørgsmål med hensyn til Tellur-hardware. Når du bruger disse tjenester, kan ABN Systems International SRL (operatør i sådanne tilfælde) også indsamle ordrenummer, fakturadato, liste over købte varer og dine kontaktoplysninger for at behandle tjenesterne.
- Aktivering af Tellur-enhed. Når du aktiverer Tellur-enhedssoftwaren, kan operatøren (Tuya Smart Inc.) muligvis indsamle din alder, højde, vægt og køn. Også andre detaljer, du giver som en del af din profil, såsom din fødselsdato, billede og underskrift kan blive indsamlet.
- Deling af dit indhold. Når du deler indhold eller sender oplysninger til familie og venner, kan operatøren (Tuya Smart Inc.) muligvis indsamle personlige oplysninger om disse personer, såsom deres navne, e-mailadresser, telefonnumre og postadresser. Du erklærer og garanterer hermed, at du har opnået nødvendige samtykke til brug af tredjeparters personlige data, hvis du vælger at give dem til os. Når du deler indhold eller opfordrer brugere til at bruge Tellur-enheden, skal du være opmærksom på, at andre brugere kan se personlige data, du deler.
- Behandling af tjenesterne. Ved levering af ovennævnte tjenester kan operatøren (Tuya Smart Inc.) også indsamle data knytet til din enhed, inklusive dit TELLUR-enheds-ID, firmwareversion, enhedens OS-version, model og system og besøgende IP og tid.

Hvordan personlige data bruges

- At give dig produkter og tjenester, der udfører kontraktlige forpligtelser, for at sikre funktionerne og sikkerheden af Tellur-produkter, for at bekræfte din identitet, for at forhindre og spore svigagtig eller upassende brug
- At udvikle Tellur produkter og tjenester sammen med generelle og statistiske oplysninger
- At foretage undersøgelser vedrørende vores Tellur-produkter og -tjenester
- At levere vedligeholdelsestjenester, overvåge softwarelicenser, forbedre Tellur-produkter eller analysere effektiviteten af vores operationer

Andre oplysninger
Statistiske data, der ikke specifikt identificerer dig (ikke-personlige data), bruges af operatøren (Tuya Smart Inc.) til at hjælpe og forbedre produkterne og tjenesterne og give dig en bedre brugeroplevelse. Her er nogle af de ikke-personlige data, der kan indsamles, og hvordan de bruges:
- Når du opretter en Tellur-konto, downloader Tellur-software, registrerer dig på e-handelswebstedet, deltager i onlineundersøgelser eller interagerer på andre måder, kan operatøren (Tuya Smart Inc.) indsamle dine sprogpræferencer, postnummer, områdenummer og tidszone, hvor du bruger vores produkter og tjenester, og dit erhverv.
- Når du tilmelder at deltage i programmet til forbedring af brugeroplevelsen, kan der indsamles statistikker vedrørende dine Tellur-produktfunktioner på anonym måde. Dette kan omfatte information vedrørende din brug af websted, produkter og tjenester. Hvis der er en unormal lukning eller sammenbrud, kan der blive indsamlet oplysninger om din mobile enhed for at diagnosticere problemet.
- Når du bruger Tellur-tjenester eller -funktioner, der er baseret på placeringsoplysninger, for eksempel foretage en placeringssøgning, drage fordel af reklamer, bruge vejrfunktioner, få adgang til oplysninger baseret på kort osv., kan operatøren (Tuya Smart Inc.) muligvis indsamle dine geografiske oplysninger.
- Når du bruger interaktive applikationer, kan operatøren (Tuya Smart Inc.) bruge cookies og andre tekniske elementer (for eksempel pixelmærke) til at indsamle og gemme ikke-personlige data.
- Når du bruger internetbrowseren til at bruge Tellur-produkter og -tjenester, kan operatøren (Tuya Smart Inc.) muligvis indsamle logoplysninger, for eksempel IP-adresse, browsertype, sprog, referencekilde, operativsystem, dato og klokkeslæt og klikfrekvensdata.
- Når du bruger første gang og aktiverer din Tellur-enhed, kan enhedens unikke identifikationskode og omtrentlige geografiske oplysninger muligvis indsamles.

Du har kontrol over dine oplysninger!
Fortrolighedsproblemer varierer fra person til person. Derfor er her eksempler på måder, du frit kan vælge at begrænse indsamling, brug, videregivelse eller behandling af dine personlige data og kontrollere dine fortrolighedsindstillinger, såsom at kontrollere indstillingerne under programmet til forbedring af brugeroplevelsen, placeringsadgangsfunktioner og din Tellur-konto.

Adgang, opdatering eller rettelse af dine personlige data

- Du har ret til at anmode om adgang og/eller rettelse eller andre personlige data, som operatøren (Tuya Smart Inc.) har om dig. Når du opdaterer dine personlige data, bliver du bedt om at bekræfte din identitet, før din anmodning fortsættes. Når der er opnået tilstrækkelige oplysninger til at løse din anmodning om adgang eller korrektion af dine personlige data, skal operatøren behandle i overensstemmelse med lovgivningen i dit land. Mens operatøren vil gøre sit yderste for at løse dine anmodninger, kan urimeligt gentagne eller urealistiske anmodninger eller dem, der sætter andres privatliv i fare, blive afvist.
- Også ABN Systems International SRL, som operatør i forbindelse med dine personlige data indsamlet til eftersalgsfunktionen i hardware anliggender, respekterer alle ovennævnte regler.
- Normalt leveres sådanne tjenester gratis, men operatøren (Tuya Smart Inc.) og ABN SYSTEMS INTERNATIONAL forbeholder sig ret til at opkræve et rimeligt gebyr i visse tilfælde.
- Hvis du mener, at oplysninger om dine personlige data er forkerte eller ufuldstændige, bedes du skrive til eller e-maile snarest muligt på mobilnummeret nedenfor.
Telefonnummer: 0086-400-881- 8611 - for de anmodninger, der er rettet til operatøren
- 0086-400-881- 8611 - til anmodninger rettet til ABN Systems International SRL (kun med hensyn til eftersalg af Tellur-hardware-relaterede forhold).
- For detaljer vedrørende personlige data på din Tellur-konto kan du også få adgang til og ændre dem på mobiltelefonen 0086-400-881- 8611.

Tilbagetrækning af samtykke
- Du kan trække dit samtykke til indsamling, brug og/eller videregivelse af dine personlige data, der er i operatørens besiddelse eller kontrol, ved at indsende en anmodning. Dette kan gøres ved at få adgang til dit Tellur-kontostyringscenter på E-mail: office@tellur.com. Din anmodning behandles af operatøren (Tuya Smart Inc.) inden for en rimelig tid, når anmodningen blev fremsat, og derefter ikke indsamle, bruge og/eller videregive dine personlige data i henhold til din anmodning.
- Vær opmærksom på, at dit tilbagetrækning af samtykke kan medføre visse juridiske konsekvenser. Afhængigt af omfanget af din tilbagetrækning af dit samtykke til, at vi behandler dine personoplysninger, kan det betyde, at du ikke skal kunne nyde Tellur-produkter og -tjenester.

Hvem deler vi dine oplysninger med?
Medmindre andet er nævnt i denne fortrolighedspolitik, forbliver dine personlige oplysninger fortrolige. Dine personlige data kan videregives lejlighedsvis til tredjeparter for at levere de produkter eller tjenester, du har anmodet om. Nogle af disse tredjeparter kan være placeret uden for dit hjemland.
Videregivelsen kan omfatte de scenarier, der er anført i afsnit nedenfor. I hvert tilfælde beskrevet i dette afsnit kan du være sikker på, at operatøren (Tuya Smart Inc.) kun deler dine personlige data i overensstemmelse med dit samtykke. Du bør vide, at når operatøren (Tuya Smart Inc.) deler dine personoplysninger med en tredjepart under enhver omstændighed, der er beskrevet i dette afsnit, skal operatøren sikre, at tredjeparten er underlagt praksis og forpligtelser for at overholde den relevante databeskyttelse og privatlivets love i dit land.

Operatøren skal sikre, i henhold til aftale, at udenlandske tredjeparts serviceudbydere overholder de fortrolighedsstandarder, der gælder i dit hjemland.

Videregivelse til operatørens koncernvirksomheder og tredjeparts serviceudbyders
- For at kunne udføre forretningsdrift problemfrit kan den operatør, der indsamler dine personlige data, videregive dine personoplysninger ved lejlighed til andre koncernvirksomheder (inden for kommunikation, sociale medier, teknologi eller cloud-forretning) eller tredjepartsudbydere, som posthuse, leveringstjenesteudbydere, telekommunikationsfirmaer, datacentre, datalageranlæg og kundeserviceleverandører, agenter, relaterede virksomheder og/eller andre tredjeparter (sammen "Tredjepartsudbydere"). Sådanne tredjepartsudbydere behandler dine personlige data på operatørens vegne eller til et eller flere af ovennævnte formål.
- Personlige data deles kun af operatøren for at levere eller forbedre Tellur-produkter eller -tjenester og deles ikke til brug til markedsføringsformål.

Videregivelse til andre
Operatøren kan videregive dine personlige data uden yderligere samtykke, hvis det er påkrævet, eller hvis det er tilladt ved lov i følgende tilfælde:
- hvor videregivelse er påkrævet eller godkendt af gældende love og/eller forskrifter;
- hvor videregivelsen er nødvendig for at reagere på en nødsituation, der truer brugerens eller en anden persons liv, sundhed eller sikkerhed
- hvor videregivelsen er nødvendig for at forhindre kriminalitet eller i retssager
- hvor formålet med sådan videregivelse klart er i den brugerens interesse, og hvis samtykke ikke kan opnås rettidigt
- hvor videregivelsen er nødvendig for enhver efterforskning eller procedure
- hvor videregivelsen skal ske til enhver person, der er ansat af et retshåndhævende organ efter fremlæggelse af en skriftlig tilladelse underskrevet af lederen eller direktøren for det retshåndhævende organ, eller en person af samme rang, der attesterer, at personoplysningerne er nødvendige for myndighedernes formål eller pligter; og/eller
- hvor videregivelsen er til et offentligt organ, og sådan videregivelse er nødvendig af hensyn til offentligheden.

Oplysninger, der ikke kræver samtykke
- Anonymiserede oplysninger og statistikker i samlet form kan deles med tredjeparter til forretningsformål, for eksempel med annoncører på websteder, eller kan videregives til forretningspartnere antallet af kunder i bestemte demografiske grupper, der købte bestemte produkter, eller som udførte visse transaktioner .

- For at undgå tvivl, hvis operatøren ved lov har lov til at indsamle, bruge eller videregive personlige data uden dit samtykke, skal en sådan tilladelse, der er givet i loven, fortsat gælde.

Informations sikkerhedsforanstaltninger
Operatøren (Tuya Smart Inc.) er forpligtet til at sikre, at dine personlige data er sikre. For at forhindre uautoriseret adgang, videregivelse eller andre lignende risici har vi indført rimelige fysiske, elektroniske og ledelsesmæssige procedurer for at beskytte og sikre de oplysninger, vi indsamler. Operatøren implementerede følgende sikkerhedsprocedurer og tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte dine personlige data:
- Dine personlige data gemmes på sikre servere, der er beskyttet i kontrollerede datalageranlæg.
- Alle data gemt i back-end er klassificeret i forskellige niveauer baseret på vigtigheden og følsomheden af ​​dataene, for eksempel om dataene indeholder personlige data.
- I datacentrene grupperes klynger, der indeholder følsomme data, sammen i netværkstopologien og placeres i steder med yderligere fysisk sikkerhedsbeskyttelse.
- Data, der udveksles mellem Tellur-enheder og servere, krypteres ved hjælp af Secure Sockets Layer (“SSL”).
- Der er en valgfri totrinsbekræftelsesproces, når brugere får adgang til deres Tellur-konto.
- Der foretages regelmæssig gennemgang af informationsindsamling, opbevaring og behandling, herunder fysiske sikkerhedsforanstaltninger, for at beskytte mod uautoriseret adgang til systemer.
- Adgang er begrænset til operatørens medarbejdere og tredjeparts serviceudbydere, der har brug for at kende oplysningerne for at behandle dem, og som er underlagt strenge kontraktmæssige fortrolighedsforpligtelser og kan blive straffet, eller deres kontrakter kan opsiges, hvis de ikke opfylder sådanne forpligtelser.
- Der er også adgangskontrol til alle serverklynger, der bruges til skybaseret datalagring og proces.
- Fleste data, der bruges til Tellurs produkter og/eller tjenester, gemmes i et lagersystem. Ved at bruge kolonnefamiliebaseret adgangskontrolmekanisme har operatørens medarbejdere kun adgang til de datakolonnefamilier, de får adgang til.
- Bemærk også, at operatøren (Tuya Smart Inc.) til ovenstående kan bruge oversøiske datalageranlæg, der drives og kontrolleres af operatøren til at behandle eller sikkerhedskopiere dine personlige data. I øjeblikket har operatøren datacentre i Beijing og Singapore. Som resultat, kan operatøren overføre til og gemme dine personlige data på sine oversøiske datalageranlæg. Dette ændrer dog ikke nogen af ​​vores forpligtelser til at beskytte dine personlige data i overensstemmelse med denne fortrolighedspolitik.
Informationssikkerhed er meget vigtig. Operatøren (Tuya Smart Inc.) skal tage alle praktiske skridt til at beskytte dine personlige data. Gennem beskyttelsesforanstaltningerne ovenfor, især krypteret lagring og transmission, er dine data så sikre som de kan være. Visse detaljer om krypterede data har kun adgang til andre end dig.

Mindreårige

Vi anser det som forældrenes ansvar at overvåge deres børns brug af Tellur-produkter og -tjenester. Alligevel er det vores politik ikke at kræve personlige data fra mindreårige eller tilbyde at sende reklamemateriale til personer i denne kategori. Tellur søger ikke eller har ikke til hensigt at søge at modtage personlige data fra mindreårige. Hvis en forælder eller værge har grunde til at tro, at en mindreårig har givet Tellur personlige data uden deres forudgående samtykke, bedes du kontakte operatøren (Tuya Smart Inc.) for at sikre, at de personlige data fjernes og afmeld dem fra nogen af ​​de relevante Tellur tjenester.

Opdateringer til fortrolighedspolitikken
Denne fortrolighedspolitik er under regelmæssig gennemgang. Hvis fortrolighedspolitikken ændres, offentliggør Tellur ændringerne på alle Tellur-webstederne, så du måske er opmærksom på de oplysninger, der indsamles, og hvordan de bruges. Sådanne ændringer i fortrolighedspolitikken gælder fra det tidspunkt, hvor vi offentliggør dem på Tellur-webstederne. Din fortsatte brug af produkter og tjenester på webstederne, mobiltelefoner og/eller andre enheder tages som samtykke til den opdaterede fortrolighedspolitik. Vi vil søge dit nye samtykke, før vi indsamler flere personlige data fra dig, eller når vi ønsker at bruge eller videregive dine personlige data til nye formål.