Tellur
Smart App

Privacybeleid

U hebt dus onze hardware voor Tellur-toestelen aangeschaft en begint de Tellur-software en al zijn functionaliteiten te gebruiken! Alle informatie die u deelt met de operator - Tuya Smart Inc. - zal worden gebruikt om de diensten te leveren en te verbeteren om ze nog beter te maken. Hieronder vindt u uitleg over de manier waarop wij informatie verzamelen en gebruiken, en hoe de exploitant (Tuya Smart Inc.) uw privacy beschermt. In dit privacybeleid betekent "persoonsgegevens" informatie die kan worden gebruikt om een persoon te identificeren, hetzij alleen op basis van die informatie, hetzij op basis van die informatie en andere informatie waartoe de exploitant toegang heeft over die persoon. Zowel persoonlijke als niet-persoonlijke gegevens worden verzameld om de best mogelijke gebruikerservaring mogelijk te maken en te vergemakkelijken.
Welke informatie wordt verzameld en hoe wordt deze gebruikt?
Soorten van verzamelde persoonlijke gegevens
Om onze diensten te kunnen ontvangen, wordt u gevraagd om de operator (Tuya Smart Inc.) de nodige persoonlijke gegevens te verstrekken die nodig zijn om deze diensten te kunnen leveren. Als u uw persoonlijke gegevens niet verstrekt, kan de operator (Tuya Smart Inc.) u geen diensten leveren die verband houden met de Tellur-apparaatsoftware.
- Stel een Tellur-account in en log in. Persoonlijke gegevens die worden verzameld voor het aanmaken van een Tellur rekening kunnen uw e-mailadres of mobiele telefoonnummer, apparaatgerelateerde informatie (bijv. IMEI-nummer) en diverse locatiegerelateerde informatie (bijv. het netnummer van de locatie, het mobiele netwerk en de landcodes) bevatten.
- Het kopen van uw Tellur-producten. Wanneer u via de Tellur e-commerce website aankopen doet, worden uw Tellur rekening-ID (of mobiel telefoonnummer of e-mailadres gebruikt om uw Tellur rekening aan te maken), naam, telefoonnummer, etc. verzameld. ABN Systems International SRL, eigenaar van het merk Tellur, heeft een naverkoop-systeem voor de afhandeling van naverkoop-gerelateerde zaken met betrekking tot de Tellur-hardware. Wanneer u gebruik maakt van deze diensten, kan ABN Systems International SRL (operator in dergelijke gevallen) ook het ordernummer, de factuurdatum, de lijst met gekochte artikelen en uw contactgegevens verzamelen om de diensten te verwerken.
- Het activeren van het Tellur-apparaat. Wanneer u de Tellur-apparaatsoftware activeert, kan de operator (Tuya Smart Inc.) gegevens betreffende uw leeftijd, lengte, gewicht en geslacht verzamelen. Ook andere gegevens die u verstrekt als onderdeel van uw profiel, zoals uw verjaardag, foto en handtekening kunnen worden verzameld.
- Het delen van uw inhoud. Wanneer u inhoud deelt of informatie naar familie en vrienden stuurt, kan de operator (Tuya Smart Inc.) persoonlijke gegevens van deze mensen verzamelen, zoals hun namen, e-mailadressen, telefoonnummers en postadressen. U verklaart en garandeert dat u de noodzakelijke toestemming hebt verkregen voor het gebruik van de persoonlijke gegevens van derden als u ervoor kiest deze aan ons te verstrekken. Wanneer u inhoud deelt of gebruikers uitnodigt om het Tellur-apparaat te gebruiken, dient u er rekening mee te houden dat andere gebruikers persoonlijke gegevens die u deelt kunnen zien.
- Verwerking van de diensten. Bij het leveren van de bovenstaande diensten kan de operator (Tuya Smart Inc.) ook gegevens verzamelen met betrekking tot uw apparaat, waaronder uw TELLUR toestel-ID, firmwareversie, OS-versie toestel, model en systeem, en het bezoeken van IP en tijd.
Gebruikswijze van uw persoonlijke gegevens
- Om u producten en diensten te leveren, contractuele verplichtingen uit te voeren, de functies en veiligheid van Tellur-producten te garanderen, uw identiteit te verifiëren, frauduleus of ongepast gebruik te voorkomen en op te sporen.
- Het ontwikkelen van Tellur-producten en -diensten, samen met algemene en statistische informatie
- Om onderzoek te doen naar onze Tellur producten en diensten
- Voor het leveren van onderhoudsdiensten, het monitoren van softwarelicenties, het verbeteren van Tellur-producten of het analyseren van de efficiëntie van onze activiteiten.
Andere informatie
Statistische gegevens die u niet specifiek identificeren (niet-persoonlijke gegevens) worden door de operator (Tuya Smart Inc.) gebruikt om de producten en diensten te helpen en te verbeteren en u een betere gebruikerservaring te bieden. Hier zijn enkele niet-persoonlijke gegevens die kunnen worden verzameld en hoe deze worden gebruikt:
- Wanneer u een Tellur-rekening maakt, Tellur-software downloadt, zich registreert op de e-commerce-website, deelneemt aan online enquêtes of op andere manieren met elkaar communiceert, kan de operator (Tuya Smart Inc.) uw taalvoorkeuren, postcode, netnummer en tijdzone waarin u onze producten en diensten gebruikt, en informatie betreffende uw beroep verzamelen.
- Wanneer u zich aanmeldt voor deelname aan het User Experience Improvement Program, kunnen de statistieken met betrekking tot uw Tellur-producten op anonieme basis worden verzameld. Dit kan informatie bevatten met betrekking tot uw gebruik van de website, van producten en diensten. Als er sprake is van een abnormale uitschakeling of storing, kan informatie met betrekking tot je mobiele apparaat worden verzameld om het probleem te diagnosticeren.
- Wanneer u gebruik maakt van Tellur diensten of functies die gebaseerd zijn op locatie-informatie, bijv. het uitvoeren van een locatie-zoekopdracht, het gebruik van advertenties, het gebruik van weerfuncties, toegang tot informatie op basis van kaarten, etc., kan de operator (Tuya Smart Inc.) uw geografische informatie verzamelen.
- Wanneer u interactieve toepassingen gebruikt, kan de operator (Tuya Smart Inc.) cookies en andere technische elementen (bijv. pixellabel) gebruiken om niet-persoonlijke gegevens te verzamelen en op te slaan.
- Wanneer u de internetbrowser gebruikt voor het gebruik van Tellur producten en diensten, kan de operator (Tuya Smart Inc.) logboekinformatie verzamelen, bijvoorbeeld IP-adres, browsertype, taal, referentiebron, besturingssysteem, datum- en tijdmarkering en kliksnelheidsgegevens.
- Wanneer u uw Tellur-apparaat voor het eerst gebruikt en activeert, kunnen de unieke identificatiecode van het apparaat en de geschatte geografische informatie worden verzameld.
Je hebt controle over je informatie!
Privacykwesties verschillen van persoon tot persoon. Daarom vindt u hier voorbeelden van manieren waarop u vrij bent om de verzameling, het gebruik, de openbaarmaking of de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken en uw privacy-instellingen te controleren, zoals het controleren van de instellingen in het kader van het User Experience Improvement Program, de functies voor toegang tot locaties en uw Tellur-rekening.
Toegang, bijwerken of corrigeren van uw persoonlijke gegevens
- U hebt het recht om toegang en/of correctie te vragen of iedere andere persoonlijke gegevens van u gehouden door de operator (Tuya Smart Inc.). Wanneer u uw persoonlijke gegevens bijwerkt, wordt u gevraagd om uw identiteit te verifiëren voordat uw verzoek wordt uitgevoerd. Zodra er voldoende informatie is verkregen om uw verzoek om toegang tot of correctie van uw persoonlijke gegevens in te willigen, zal de operator deze verwerken in overeenstemming met de wetgeving van uw land. Hoewel de exploitant zijn uiterste best zal doen om uw verzoeken in te willigen, kunnen worden geweigerd onredelijk herhaalde of onrealistische verzoeken of verzoeken die de privacy van anderen in gevaar brengen.
- Ook zal ABN Systems International SRL alle bovengenoemde regels respecteren, als exploitant in verband met uw persoonlijke gegevens die worden verzameld voor de naverkoop-functie voor hardware zaken.
- Normaal gesproken worden dergelijke diensten gratis verleend, maar de exploitant (Tuya Smart Inc.) en ABN SYSTEMS INTERNATIONAL behouden zich het recht voor om in bepaalde gevallen een redelijke vergoeding in rekening te brengen.
- Als u van mening bent dat informatie over uw persoonlijke gegevens onjuist of onvolledig is, schrijf of mail dan zo snel mogelijk naar het onderstaande mobiele telefoonnummer.
Telefoonnummer: 0086-400-881- 8611 - voor de aanvragen gericht aan de operator
- 0086-400-881- 8611 - voor de aan ABN Systems International SRL gerichte verzoeken (alleen met betrekking tot de naverkoop van Tellur-hardware gerelateerde zaken).
- Voor details met betrekking tot de persoonlijke gegevens op uw Tellur rekening kunt u deze ook raadplegen en wijzigen op uw mobiele telefoon 0086-400-881- 8611.
Intrekking van de instemming
- U kunt uw toestemming voor het verzamelen, gebruiken en/of openbaar maken van uw persoonlijke gegevens die in het bezit of onder controle van de exploitant zijn, intrekken door een verzoek in te dienen. Dit kan worden gedaan door toegang te krijgen tot de beheercentrum van uw Tellur-rekening bij Email: office@tellur.com. Uw verzoek zal door de exploitant (Tuya Smart Inc.) worden verwerkt binnen een redelijke termijn vanaf het moment dat het verzoek is ingediend, en daarna zullen uw persoonlijke gegevens niet meer worden verzameld, gebruikt en/of openbaar gemaakt op basis van uw verzoek.
- Houd er rekening mee dat het intrekken van uw toestemming bepaalde juridische gevolgen kan hebben. Afhankelijk van de mate waarin u uw toestemming intrekt om uw persoonlijke gegevens te verwerken, kan dit betekenen dat u geen gebruik kunt maken van de producten en diensten van Tellur.
Met wie delen we uw informatie?
Tenzij dit in dit privacybeleid wordt vermeld, blijven uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk. Uw persoonlijke gegevens kunnen bij gelegenheid aan derden worden verstrekt om de door u gevraagde producten of diensten te leveren. Sommige van deze derden kunnen zich in het buitenland bevinden.
Openbaarmaking kan de scenario's omvatten die hieronder in dit hoofdstuk worden opgesomd. In elk van de gevallen die in dit gedeelte worden beschreven, kunt u er zeker van zijn dat de exploitant (Tuya Smart Inc.) uw persoonlijke gegevens alleen zal delen in overeenstemming met uw toestemming. U dient te weten dat wanneer de exploitant (Tuya Smart Inc.) uw persoonlijke gegevens deelt met een derde partij onder alle omstandigheden die in dit hoofdstuk worden beschreven, de exploitant ervoor zal zorgen dat de derde partij onderworpen is aan praktijken en verplichtingen om te voldoen aan de relevante wetgeving op het gebied van gegevensbescherming en privacy in uw land. De exploitant zal er contractueel voor zorgen dat alle buitenlandse externe serviceproviders zich houden aan de privacynormen die in uw eigen rechtsgebied van toepassing zijn.
Bekendmaking aan de groepsmaatschappijen van de exploitant en aan derde dienstverleners
- Om de bedrijfsvoering soepel te laten verlopen, kan de exploitant die uw persoonsgegevens verzamelt, deze van tijd tot tijd doorgeven aan andere bedrijven van de groep (op het gebied van communicatie, sociale media, technologie of cloudbusiness), of aan externe dienstverleners die onze mailing houses, bezorgdienstverleners, telecommunicatiebedrijven, datacenters, gegevensopslagfaciliteiten en klantenserviceproviders, agenten, gerelateerde bedrijven en/of andere derde partijen (samen "Derdendienstverleners") zijn. Dergelijke externe serviceproviders verwerken uw persoonsgegevens namens de exploitant of voor een of meer van de hierboven genoemde doeleinden.
- Persoonlijke gegevens worden alleen door de exploitant gedeeld om Tellur-producten of -diensten te leveren of te verbeteren en worden niet gedeeld voor gebruik voor marketingdoeleinden.
Bekendmaking aan anderen
In de volgende gevallen kan de exploitant uw persoonlijke gegevens zonder verdere toestemming bekendmaken, indien dit vereist of wettelijk toegestaan is:
- situaties waarin de openbaarmaking vereist of toegestaan is op grond van de toepasselijke wet- en/of regelgeving;
- situaties waarin de openbaarmaking noodzakelijk is om te reageren op een noodsituatie die het leven, de gezondheid of de veiligheid van het persoon of een ander persoon bedreigt;
- situaties waarin de openbaarmaking noodzakelijk is voor de preventie van criminaliteit of voor gerechtelijke procedures;
- situaties waarin het doel van een dergelijke openbaarmaking duidelijk in het belang van het individu is en waarin de toestemming niet tijdig kan worden verkregen;
- situaties waarin de openbaarmaking noodzakelijk is voor een onderzoek of een procedure;
- situaties waarin de openbaarmaking aan een functionaris van een voorgeschreven wetshandhavingsinstantie geschiedt na overlegging van een schriftelijke machtiging, ondertekend door het hoofd of de directeur van die wetshandhavingsinstantie of een persoon van een vergelijkbare rang, waarin wordt verklaard dat de persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor de uitoefening van de functies of de taken van de functionaris; en/of
- situaties waarin de openbaarmaking aan een overheidsinstantie plaatsvindt en deze openbaarmaking noodzakelijk is in het algemeen belang.
Informatie waarvoor geen toestemming nodig is
- Geanonimiseerde informatie en statistieken in geaggregeerde vorm kunnen voor zakelijke doeleinden worden gedeeld met derden, bijvoorbeeld met adverteerders op websites, of kunnen aan zakenpartners worden meegedeeld hoeveel klanten in bepaalde demografische groepen bepaalde producten hebben gekocht of bepaalde transacties hebben uitgevoerd.
- Voor alle duidelijkheid: indien het de exploitant op grond van de wet is toegestaan om zonder uw toestemming persoonsgegevens te verzamelen, te gebruiken of openbaar te maken, blijft deze door de wet verleende toestemming van toepassing.
Informatie Veiligheidswaarborgen
De exploitant (Tuya Smart Inc.) zet zich in om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens veilig zijn. Om ongeoorloofde toegang, openbaarmaking of andere soortgelijke risico's te voorkomen, hebben we redelijke fysieke, elektronische en managementprocedures ingesteld om de informatie die we verzamelen te beschermen en te beveiligen. De exploitant heeft veiligheidsprocedures en technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonlijke gegevens te beveiligen:
- Uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers die zijn beveiligd in gecontroleerde faciliteiten.
- Alle gegevens die in de back-end worden opgeslagen, worden op basis van het belang en de gevoeligheid van de gegevens, bijvoorbeeld of de gegevens persoonlijke gegevens bevatten, in verschillende niveaus ingedeeld.
- In de datacenters worden clusters die gevoelige gegevens bevatten gegroepeerd in de netwerktopologie, en worden ze geplaatst in ruimtes met extra fysieke beveiliging.
- De gegevens die worden uitgewisseld tussen Tellur-apparaten en servers worden versleuteld met behulp van Secure Sockets Layer ("SSL").
- Er is een optioneel verificatieproces in twee stappen wanneer gebruikers zich in hun Tellur-rekening inloggen.
- Er is een regelmatige controle van informatieverzameling, -opslag en -verwerking, met inbegrip van fysieke beveiligingsmaatregelen, om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de systemen.
- De toegang is beperkt tot de werknemers van de exploitant en externe dienstverleners die de informatie moeten kennen om deze te kunnen verwerken en die onderworpen zijn aan strikte contractuele vertrouwelijkheidsverplichtingen en kunnen worden gedisciplineerd of beëindigd als zij niet aan dergelijke verplichtingen voldoen.
- Er zijn ook toegangscontroles voor alle serverclusters die worden gebruikt voor de opslag en verwerking van gegevens in de cloud.
- De meeste gegevens die worden gebruikt voor de producten en/of diensten van Tellur worden opgeslagen in een opslagsysteem. Door gebruik te maken van een mechanisme voor toegangscontrole op basis van de kolomfamilie, krijgen de medewerkers van de operator alleen toegang tot de kolomfamilies van gegevens waartoe ze toegang krijgen.
- Houd er ook rekening mee dat de operator (Tuya Smart Inc.) voor het bovenstaande gebruik kan maken van overzeese faciliteiten die door de operator worden beheerd en gecontroleerd om uw persoonlijke gegevens te verwerken of er een back-up van te maken. Momenteel beschikt de exploitant over datacenters in Beijing en Singapore. Als gevolg hiervan kan de exploitant uw persoonlijke gegevens overdragen en opslaan in zijn overzeese faciliteiten. Dit verandert echter niets aan onze verplichtingen om uw persoonlijke gegevens te beschermen in overeenstemming met dit Privacybeleid.
De veiligheid van de informatie is zeer belangrijk. De operator (Tuya Smart Inc.) zal alle mogelijke stappen ondernemen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Door de bovenstaande beschermende maatregelen, met name de gecodeerde opslag en overdracht, zijn uw gegevens zo veilig als mogelijk. Bepaalde details van gecodeerde gegevens zijn voor niemand anders toegankelijk dan voor u.
Minderjarigen
Wij beschouwen het als de verantwoordelijkheid van de ouders om het gebruik van de producten en diensten van Tellur door hun kinderen te controleren. Toch is het ons beleid om geen persoonlijke gegevens van minderjarigen te eisen of aan te bieden om promotiemateriaal naar personen in die categorie te sturen. Tellur streeft niet naar of is niet van plan te streven naar het ontvangen van persoonlijke gegevens van minderjarigen. Als een ouder of voogd redenen heeft om aan te nemen dat een minderjarige Tellur persoonlijke gegevens heeft verstrekt zonder hun voorafgaande toestemming, neem dan contact op met de operator (Tuya Smart Inc.) om ervoor te zorgen dat de persoonlijke gegevens worden verwijderd en dat zij zich afmelden voor een van de toepasselijke Tellur-diensten.
Updates van het privacybeleid
Dit Privacybeleid wordt regelmatig herzien. Als het Privacybeleid wordt gewijzigd, zal Tellur de wijzigingen op alle websites van Tellur publiceren, zodat u op de hoogte bent van de informatie die wordt verzameld en het gebruik ervan. Dergelijke wijzigingen in het Privacybeleid zijn van toepassing vanaf het moment dat we deze op de websites van Tellur plaatsen. Uw voortgezette gebruik van producten en diensten op de websites, mobiele telefoons en/of andere apparaten wordt beschouwd als aanvaarding van het bijgewerkte Privacybeleid. We zullen uw nieuwe toestemming vragen voordat we meer persoonlijke gegevens van u verzamelen of wanneer we uw persoonlijke gegevens voor nieuwe doeleinden willen gebruiken of vrijgeven.