Tellur
Smart App

Personvernpolicy

Så du har kjøpt Tellur-maskinvaren vår og du skal begynne å bruke Tellur-enhetsprogramvaren og alle dens funksjoner! All informasjon du deler med operatøren - Tuya Smart Inc. - skal bli brukt for at tjenestene kan leveres og for å forbedre dem for å gjøre dem enda bedre. Nedenfor finner du forklaringer om måtene å samle inn og bruke opplysningene, og hvordan operatøren (Tuya Smart Inc.) beskytter personvernet ditt. I denne personvernpolicyen betyr "personopplysninger" informasjon som kan brukes til å identifisere en person, enten fra den informasjonen alene, eller fra den informasjonen og annen informasjon operatøren har tilgang til om personen. Både personlige og ikke-personlige data samles inn for å muliggjøre og legge til rette for en best mulig brukeropplevelse.

Hvilken opplysninger samles inn og hvordan skal de brukes?

Typer personopplysninger som samles inn

For å motta tjenestene våre, skal du bli bedt om å gi operatøren (Tuya Smart Inc.) personopplysninger som er nødvendige for å levere disse tjenestene. Hvis du ikke oppgir dine personlige data, skal operatøren (Tuya Smart Inc.) ikke kunne tilby noen tjenester knytet til Tellur-enhetsprogramvaren.

- Sett opp og logg inn på Tellur-kontoen. Personlige data som samles inn for å opprette en Tellur-konto kan omfatte e-postadressen eller mobiltelefonnummeret ditt, enhet knytet informasjon (for eksempel IMEI-nummer) og ulike stedsrelaterte opplysninger (for eksempel postnummer, mobilnett og landskoder).
- Om å kjøpe Tellur-produktene dine. Når du kjøper via Tellur e-handelsnettsted, blir Tellur-konto-ID (eller mobiltelefonnummer eller e-postadresse som brukes til å opprette Tellur-kontoen din), navn, telefonnummer og så videre samlet inn. ABN Systems International SRL, eier av merkevaren Tellur, har et ettersalgssystem for å behandle saker knyttet til Tellur-maskinvare. Når du bruker disse tjenester, kan ABN Systems International SRL (operatør i slike tilfeller) også samle inn ordrenummer, fakturadato, liste over kjøpte varer og kontaktinformasjonen din for å behandle tjenestene.
- Om å aktivere Tellur-enheten. Når du aktiverer Tellur-programvaren, kan operatøren (Tuya Smart Inc.) samle inn alder, høyde, vekt og kjønn. Andre detaljer du oppgir som en del av profilen din, som fødselsdato, bilde og underskrift, kan samles inn også.
- Dele innholdet ditt. Når du deler innhold eller sender informasjon til familie og venner, kan operatøren (Tuya Smart Inc.) samle inn personlig informasjon om disse mennesker, for eksempel navn, e-postadresser, telefonnumre og postadresser. Du erklærer og garanterer herved at du har fått nødvendig samtykke til bruk av tredjeparters personlige data hvis du velger å gi dem til oss. Når du deler innhold eller inviterer brukere til å bruke Tellur-enheten, må du være oppmerksom på at andre brukere kan se personlige data du deler.
- Behandling av tjenestene. Ved å tilby ovennevnte tjenester kan operatøren (Tuya Smart Inc.) også samle inn data i forhold til enheten din, inkludert TELLUR-enhets-ID, firmwareversjon, OS-versjon, modell og system, og besøkende IP og tid.

Hvordan personopplysningene brukes

- For å gi deg produkter og tjenester, utføre kontraktsforpliktelser, for å sikre funksjonene og sikkerheten til Tellur-produkter, for å bekrefte identiteten din, for å forhindre og spore falske eller upassende bruk
- For å utvikle Tellur-produkter og -tjenester, sammen med generell og statistisk informasjon
- For å gjennomføre undersøkelser angående Tellur-produktene og -tjenestene våre
- for å tilby vedlikeholdstjenester, overvåke programvarelisenser, forbedre Tellur-produkter eller analysere effektiviteten i vår virksomhet

Annen informasjon
Statistiske data som ikke spesifikt identifiserer deg (ikke-personlige data) brukes av operatøren (Tuya Smart Inc.) for å hjelpe og forbedre produktene og tjenestene og gi deg en bedre brukeropplevelse. Her er noen av de ikke-personlige dataene som kan samles inn og hvordan de brukes:
- Når du oppretter en Tellur-konto, laster ned Tellur-programvare, registrerer deg på netthandelsnettstedet, deltar i elektroniske undersøkelser eller samhandler på andre måter, kan operatøren (Tuya Smart Inc.) samle inn dine språkpreferanser, postnummer, kommune nummer og tidssone der du bruker våre produkter og tjenester, og yrket ditt.
- Når du velger å delta i forbedringsprogrammet for brukeropplevelse, kan det samles statistikk om funksjonene til Tellur-produkter på anonym måte. Dette kan omfatte informasjon om din bruk av nettstedet, produkter og tjenester. Hvis det er en unormal avstengning eller sammenbrudd, kan informasjon om din mobile enhet samles inn for å diagnostisere problemet.
- Når du bruker Tellur-tjenester eller funksjoner basert på stedopplysninger, for eksempel når du utfører et stedsøk, drar nytte av reklame, bruker værfunksjoner, får tilgang til opplysninger knytet til kart og så videre, kan operatøren (Tuya Smart Inc.) samle inn din geografiske informasjon.
- Når du bruker interaktive applikasjoner, kan operatøren (Tuya Smart Inc.) bruke informasjonskapsler (cookies) og andre tekniske elementer (for eksempel pikseletikett) for å samle inn og lagre ikke-personlige data.
- Når du bruker nettleseren til å bruke Tellur-produkter og -tjenester, kan operatøren (Tuya Smart Inc.) samle inn logginformasjon, for eksempel IP-adresse, nettlesertype, språk, referansekilde, operativsystem, dato og tidsmarkering og klikkfrekvensdata.
- Når du først bruker og aktiverer Tellur-enheten, kan enhetens unike identifikasjonskode og tilnærmet geografiske informasjon samles inn.

Du har kontroll over informasjonen din!
Personvern bekymringer varierer fra person til person. Derfor er her noe eksempler på måter du kan velge å begrense innsamling, bruk, utlevering eller behandling av dine personlige data og kontrollere personverninnstillingene dine, for eksempel å kontrollere innstillingene under forbedringsprogrammet for brukeropplevelse, funksjoner for stedsadgang og din Tellur-konto.

Om å få tilgang til, oppdatere eller korrigere dine personlige data

- Du har rett til å be om tilgang til og/eller rettelse eller andre personlige data som operatøren (Tuya Smart Inc.) har om deg. Når du oppdaterer dine personlige data, blir du bedt om å bekrefte identiteten din før forespørselen din fortsetter. Når tilstrekkelig informasjon er innhentet for å løse din forespørsel om tilgang eller korrigering av dine personlige data, skal operatøren behandle den i samsvar med lovgivningen i ditt land. Mens operatøren skal gjøre sitt ytterste for å løse forespørslene dine, kan urimelig gjentatte eller urealistiske forespørsler eller de som setter andres personvern i fare avvises.
- Også, ABN Systems International SRL, som operatør, i forbindelse med dine personlige data som er samlet inn for ettersalgsfunksjonen for maskinvaresaker, skal respektere alle reglene nevnt ovenfor.
- Normalt leveres slike tjenester gratis, men operatøren (Tuya Smart Inc.) og ABN SYSTEMS INTERNATIONAL forbeholder seg retten til å kreve et rimelig gebyr i visse tilfeller.
- Hvis du mener at informasjon om dine personlige data er feil eller ufullstendig, kan du skrive til eller sende en e-post så snart som mulig på mobilnummeret nedenfor.
Telefonnummer: 0086-400-881- 8611 - for forespørsler til operatøren
- 0086-400-881- 8611 - for forespørsler rettet til ABN Systems International SRL (kun med hensyn til etter salg av Tellur maskinvarerelaterte saker).
- For informasjon om personopplysningene i Tellur-kontoen din, kan du også få tilgang til og endre dem på mobiltelefonen 0086-400-881- 8611.

Tilbaketrekking av samtykke
- Du kan trekke tilbake samtykket ditt for innsamling, bruk og/eller utlevering av dine personlige data som operatøren eier eller kontrollerer ved å sende inn en forespørsel. Dette kan gjøres ved å gå til Tellur-kontoadministrasjonssenteret på e-post: office@tellur.com. Din forespørsel skal bli behandlet av operatøren (Tuya Smart Inc.) innen rimelig tid etter forespørselen ble gjort, og deretter ikke samle inn, bruke og/eller avsløre dine personlige data i henhold til din forespørsel.
- Vær oppmerksom på at tilbaketrekning av samtykke kan føre til visse juridiske konsekvenser. Avhengig av omfanget av tilbaketrekningen av samtykke til at vi behandler dine personopplysninger, kan det bety at du ikke skal kunne nyte Tellur-produkter og -tjenester.

Hvem deler vi opplysningene dine med?
Med mindre det er nevnt på en annen måte i denne personvernerklæringen, forblir din personlige informasjon konfidensiell. Dine personopplysninger kan av og til bli utlevert til tredjeparter for å kunne levere produktene eller tjenestene du har bedt om. Noen av disse tredjepartene kan være utenfor ditt hjemland.
Avsløring kan omfatte scenariene som er oppført i delen nedenfor. I hvert tilfelle beskrevet i denne delen kan du være trygg på at operatøren (Tuya Smart Inc.) bare skal dele dine personlige data i samsvar med ditt samtykke. Du bør vite at når operatøren (Tuya Smart Inc.) deler dine personlige data med en tredjepart under alle omstendigheter beskrevet i dette avsnitt, skal operatøren sørge for at tredjeparten kjenner deres praksis og forpliktelser for å overholde de relevante personvernlovene i ditt land.

Etter avtalen, skal operatøren sikre at utenlandske tredjeparts tjenesteleverandører overholder personvernstandardene som gjelder i ditt hjemland.

Formidling for konsernselskaper til operatøren og tredjeparts tjenesteleverandører
- For å kunne utføre forretningsdrift jevnt, kan operatøren som samler inn dine personopplysninger avsløre dine personlige data ved visse anledninger til andre konsernselskaper (i kommunikasjon, sosiale medier, teknologi eller cloud-virksomhet), eller tredjeparts tjenesteleverandører som poststeder, leveringstjenesteleverandører, telekommunikasjonsselskaper, datasentre, datalagringsanlegg og kundeserviceleverandører, agenter, relaterte selskaper og/eller andre tredjeparter (sammen “Tredjeparts tjenesteleverandører”). Slike tredjeparts tjenesteleverandører skal behandle dine personlige data på operatørens vegne eller for ett eller flere av formålene som er nevnt ovenfor.
- Personopplysninger skal bare deles av operatøren for å levere eller forbedre Tellur-produkter eller -tjenester, og skal ikke deles til bruk i markedsføringsformål.

Avsløring til andre
Operatøren kan utlevere dine personopplysninger uten ytterligere samtykke hvis det kreves eller hvis det er tillatt i lov i følgende tilfeller:
- der avsløringen er påkrevd eller autorisert på grunnlag av gjeldende lover og/eller forskrifter;
- der avsløringen er nødvendig for å svare på en nødsituasjon som truer brukerens eller en annen persons liv, helse eller sikkerhet;
- der avsløringen er nødvendig for å forhindre kriminalitet eller rettslige prosedyrer;
- der formålet med slik avsløring er klart i den brukerens interesse, og hvis samtykke ikke kan innhentes i tide;
- der avsløringen er nødvendig for enhver etterforskning eller prosedyre;
- der avsløringen må gjøres til en hvilken som helst arbeider i et rettshåndhevelsesbyrå ved fremleggelse av skriftlig fullmakt underskrevet av lederen eller direktøren for det rettshåndhevelsesbyrået, eller en person av lignende rang, som bekrefter at personopplysningene er nødvendige for formålet eller plikter til myndigheten; og/eller
- der avsløringen må gjøres til myndigheten og slik avsløring er nødvendig for offentlig interesse.

Informasjon som ikke krever samtykke
- Anonymisert informasjon og statistikk i samlet form kan deles med tredjeparter for forretningsformål, for eksempel med annonsører på nettsteder, eller kan avsløres til forretningspartnere antall kunder i bestemte demografiske grupper som kjøpte visse produkter eller som utførte visse transaksjoner .

- For å unngå tvil, hvis operatøren har lov til å samle inn, bruke eller utlevere personopplysninger uten ditt samtykke, skal slik tillatelse gitt av loven fortsette å gjelde.

Informasjonssikkerhetsgarantier
Operatøren (Tuya Smart Inc.) er forpliktet til å sikre at dine personlige data er sikre. For å forhindre uautorisert tilgang, avsløring eller andre lignende risikoer, har vi innført rimelige fysiske, elektroniske og ledelsesprosedyrer for å beskytte og sikre informasjonen vi samler inn. Følgende sikkerhetsprosedyrer og tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte dine personlige data brukes av operatøren:
- Personopplysningene dine lagres på sikre servere som er beskyttet i kontrollerte lagringssteder.
- Alle data som er lagret i back-end er klassifisert i forskjellige nivåer basert på viktigheten og følsomheten til dataene, for eksempel om dataene inneholder personopplysninger.
- I datasentrene er klynger som inneholder sensitive data samlet i nettverkstopologien, og skal bli plassert i rom med ekstra fysisk sikkerhetsbeskyttelse.
- Data som utveksles mellom Tellur-enheter og servere, krypteres ved hjelp av Secure Sockets Layer (“SSL”).
- Det er en valgfri totrinns bekreftelsesprosess når brukere får tilgang til Tellur-kontoen.
- Det gjennomføres regelmessig gjennomgang av informasjonsinnsamling, lagring og prosessering praksis, inkludert fysiske sikkerhetstiltak, for å beskytte mot uautorisert tilgang til systemer.
- Tilgang er begrenset til operatørens ansatte og tredjeparts tjenesteleverandører som trenger å vite informasjonen for å behandle den, og som er underlagt strenge taushetsplikter og kan straffes eller kan bli sagt opp hvis de ikke oppfyller slike forpliktelser.
- Det er også tilgangskontroller for alle serverklynger som brukes til cloud-basert datalagring og prosess.
- Fleste data som brukes til Tellurs produkter og/eller tjenester er lagret i et lagringssystem. Ved å bruke kolonnefamiliebasert tilgangskontrollmekanisme, får operatørens ansatte bare tilgang til datakolonnefamiliene de får tilgang til.
- Vær også oppmerksom på at for ovennevnte kan operatøren (Tuya Smart Inc.) bruke utenlandske lagringssteder som drives og kontrolleres av operatøren for å behandle eller sikkerhetskopiere dine personlige data. Foreløpig har operatøren datasentre i Beijing og Singapore. Som resultat kan operatøren overføre til og lagre dine personlige data på sine utenlandske lagringssteder. Dette endrer imidlertid ikke noen av våre forpliktelser til å beskytte dine personlige data i samsvar med denne personvernpolicyen.
Informasjonssikkerhet er veldig viktig. Operatøren (Tuya Smart Inc.) skal ta alle praktiske skritt for å beskytte dine personlige data. Ved beskyttelsestiltakene ovenfor, spesielt kryptert lagring og overføring, er dataene dine så sikre som de kan være. Visse detaljer om krypterte data er ikke tilgjengelige for noen unntatt av deg.

Mindreårige

Vi anser det som foreldrenes ansvar om å overvåke barnas bruk av Tellur-produkter og -tjenester. Likevel er det vår policy å ikke kreve personopplysninger fra mindreårige eller tilby å sende markedsføringsmateriell til personer i kategorien. Tellur søker ikke eller har hensikt til å søke å motta personlige data fra mindreårige. Hvis en forelder eller verge har grunner til å tro at en mindreårig har gitt Tellur personlige data uten deres forutgående samtykke, kan du kontakte operatøren (Tuya Smart Inc.) for å sikre at personopplysningene blir fjernet og avslutt abonnementet på noen av gjeldende Tellur-tjenester.

Oppdateringer av personvernpolicy
Denne personvernpolicy er under regelmessig gjennomgang. Hvis personvernpolicyen skal endres, skal Tellur utgi endringene på alle Tellur-nettsteder, slik at du kan være oppmerksom på informasjonen som samles inn og hvordan den brukes. Slike endringer i personvernpolicyen skal gjelde fra det tidspunktet vi utgir dem på Tellurs nettsteder. Din fortsatte bruk av produkter og tjenester på nettsteder, mobiltelefoner og/eller andre enheter skal bli tatt som samtykke til den oppdaterte personvernpolicyen. Vi skal søke om ditt nye samtykke før vi samler inn flere personlige data fra deg, eller når vi ønsker å bruke eller avsløre dine personlige data for nye formål.