Tellur
Smart App

Integritetspolicy

Så du har köpt vår Tellur-maskinvara och du kommer att börja använda Tellur-enhetsprogramvaran och alla dess funktioner! All information du delar med operatören - Tuya Smart Inc. - kommer att användas för att tjänsterna ska kunna tillhandahållas och för att förbättra dem för att göra dem ännu bättre. Nedan hittar du förklaringar om sätten att samla in och använda information, och hur operatören (Tuya Smart Inc.) skyddar din integritet. I denna Integritetspolicy, betyder "personuppgifter" information som kan användas för att identifiera en person, antingen från den informationen ensam, eller från den informationen och annan information som operatören har tillgång till om personen. Både personuppgifter och icke-personuppgifter samlas in för att möjliggöra och underlätta bästa möjliga användarupplevelse.

Vilken information samlas in och hur den används?

Typer av personuppgifter som samlats in

För att ta emot våra tjänster kommer du att bli ombedd att tillhandahålla operatören (Tuya Smart Inc.) nödvändiga personuppgifter som krävs för att tillhandahålla dessa tjänster. Om du inte tillhandahåller dina personuppgifter kommer operatören (Tuya Smart Inc.) inte att kunna ge dig några tjänster relaterade till Tellur-enhetsprogramvaran.
- Ställ in och logga in på Tellur-kontot. Personuppgifter som samlas in för att skapa ett Tellur-konto kan innehålla din e-postadress eller mobiltelefonnummer, enhetsrelaterad information (till exempel IMEI-nummer) och olika platsrelaterade uppgifter (till exempel riktnummer, mobilnätverk och landskoder).
- Köpa dina Tellur-produkter. När du gör inköp via Tellurs e-handelswebbplats samlas ditt Tellur-konto-ID (eller mobilnummer eller e-postadress som används för att skapa ditt Tellur-konto), namn, telefonnummer etc. ABN Systems International SRL, ägare av Tellur-varumärket, har ett kundsäljningssystem för att hantera frågor relaterade till Tellur-hårdvara. När du använder dessa tjänster kan ABN Systems International SRL (operatör i sådana fall) också samla in beställningsnummer, fakturadatum, lista över köpta artiklar och dina kontaktuppgifter för att bearbeta tjänsterna.
- Aktivera Tellur-enheten. När du aktiverar Tellur-programvaran kan operatören (Tuya Smart Inc.) samla in din ålder, längd, vikt och kön. Även andra uppgifter som du tillhandahåller som en del av din profil som din födelsedatum, bild och underskrift kan samlas in.
- Dela ditt innehåll. När du delar innehåll eller skickar information till familj och vänner kan operatören (Tuya Smart Inc.) samla in personlig information om dessa personer, såsom deras namn, e-postadresser, telefonnummer och postadresser. Du intygar och garanterar härmed att du har erhållit nödvändigt samtycke för användning av tredje parts personuppgifter om du väljer att lämna dem till oss. När du delar innehåll eller bjuder in användare att använda Tellur-enheten, tänk på att andra användare kan se personuppgifter som du delar.
- Bearbetar tjänsterna. Genom att tillhandahålla ovanstående tjänster kan operatören (Tuya Smart Inc.) också samla in data i förhållande till din enhet, inklusive ditt TELLUR-enhets-ID, firmware-version, enhets OS-version, modell och system, och besökande IP och tid.

Hur personuppgifter används

- För att förse dig med produkter och tjänster, utför avtalsenliga skyldigheter, för att säkerställa funktionerna och säkerheten för Tellur-produkter, för att verifiera din identitet, för att förhindra och spåra bedräglig eller olämplig användning
- För att utveckla Tellur-produkter och tjänster tillsammans med allmän och statistisk information
- För att genomföra utredningar om våra Tellur-produkter och -tjänster
- För att tillhandahålla underhållstjänster, övervaka programvarulicenser, för att förbättra Tellur-produkter eller analysera effektiviteten i vår verksamhet

Annan information
Statistisk information som inte specifikt identifierar dig (icke-personuppgifter) används av operatören (Tuya Smart Inc.) för att hjälpa och förbättra produkter och tjänster och ge dig en bättre användarupplevelse. Här är några av de icke-personuppgifter som kan samlas in och hur de används:
- När du skapar ett Tellur-konto, laddar ner Tellur-programvaran, registrerar dig på e-handelswebbplatsen, deltar i online-undersökningar eller interagerar på andra sätt, kan operatören (Tuya Smart Inc.) samla in dina språkinställningar, postnummer, riktnummer och tidszon där du använder våra produkter och tjänster och ditt yrke.
- När du väljer att delta i förbättringsprogrammet för Program för förbättring av användarupplevelse kan statistik om dina Tellur-produktfunktioner samlas in anonymt. Detta kan inkludera information om din användning av webbplats, produkter och tjänster. Om det finns en onormal avstängning eller haveri kan information som rör din mobila enhet samlas in för att diagnostisera problemet.
- När du använder Tellur-tjänster eller funktioner som är baserade på platsinformation, till exempel utföra en platssökning, dra nytta av reklam, använda väderfunktioner, få tillgång till information baserat på kartor etc., operatören (Tuya Smart Inc.) kan samla in din geografiska information.
- När du använder interaktiva applikationer kan operatören (Tuya Smart Inc.) använda cookies och andra tekniska element (till exempel pixeletikett) för att samla in och lagra icke-personlig information.
- När du använder webbläsaren när du använder Tellur-produkter och -tjänster kan operatören (Tuya Smart Inc.) samla in logginformation, till exempel IP-adress, webbläsartyp, språk, referenskälla, operativsystem, datum- och tidsmarkering och klickfrekvensdata.
- När du först använder och aktiverar Tellur-enheten kan enhetens unika identifieringskod och ungefärlig geografisk information samlas in.

Du har kontroll över din information!
Integritetsproblem skiljer sig från person till person. Därför är här exempel på hur du fritt kan välja att begränsa insamling, användning, avslöjande eller bearbetning av dina personuppgifter och kontrollera dina sekretessinställningar, såsom att kontrollera inställningarna under programmet för förbättring av användarupplevelsen, platsåtkomstfunktioner och din Tellur-konto.

Tillgång, uppdatera eller korrigera dina personuppgifter

- Du har rätt att begära åtkomst och / eller korrigering eller annan personlig information som operatören (Tuya Smart Inc.) har om dig. När du uppdaterar dina personuppgifter kommer du att bli ombedd att verifiera din identitet innan din begäran fortsätter. När tillräcklig information erhållits för att lösa din begäran om åtkomst eller korrigering av dina personuppgifter ska operatören behandla den i enlighet med lagarna i ditt land. Medan operatören försöker göra sitt yttersta för att ansluta sig till dina förfrågningar kan orimligt upprepade eller orealistiska förfrågningar eller de som riskerar andras integritet avvisas.
- Dessutom kommer ABN Systems International SRL, som operatör i samband med dina personuppgifter som samlats in för eftersäljningsfunktionen för hårdvaruärenden, att respektera alla regler som nämns ovan.
- Normalt tillhandahålls sådana tjänster gratis, men operatören (Tuya Smart Inc.) och ABN SYSTEMS INTERNATIONAL förbehåller sig rätten att ta ut en rimlig avgift i vissa fall.
- Om du anser att någon information angående dina personuppgifter är felaktig eller ofullständig, vänligen skriv till eller maila så snart som möjligt på mobilnumret nedan.
Telefonnummer: 0086-400-881- 8611 - för de förfrågningar som riktas till operatören
- 0086-400-881- 8611 - för de förfrågningar som riktas till ABN Systems International SRL (endast avseende efterförsäljning av Tellur hårdvarurelaterade frågor).
- För information om personuppgifterna i ditt Tellur-konto kan du också komma åt och ändra dem på mobiltelefonen 0086-400-881- 8611.

Återkallande av samtycke
- Du kan återkalla ditt samtycke för insamling, användning och / eller avslöjande av dina personuppgifter som operatören äger eller kontrollerar genom att skicka in en begäran. Detta kan göras genom att öppna ditt Tellur-kontohanteringscenter på e-post: office@telur.com. Din begäran kommer att behandlas av operatören (Tuya Smart Inc.) inom rimlig tid från det att begäran gjordes och därefter inte samla in, använda och / eller avslöja dina personuppgifter enligt din begäran.
- Var medveten om att ditt återkallande av samtycke kan leda till vissa rättsliga konsekvenser. Beroende på omfattningen av ditt återkallande av ditt samtycke för att vi ska behandla dina personuppgifter kan det betyda att du inte kommer att kunna njuta av Tellurs produkter och tjänster.

Vem delar vi din information med?
Såvida det inte nämns i denna integritetspolicy förblir din personuppgifter konfidentiell. Dina personuppgifter kan ibland lämnas ut till tredje part för att tillhandahålla de produkter eller tjänster som du har begärt. Några av dessa tredje parter kan vara belägna utanför ditt hemland.
Avslöjande kan inkludera scenarierna i avsnitt nedan. I varje fall som beskrivs i detta avsnitt kan du vara säker på att operatören (Tuya Smart Inc.) endast kommer att dela dina personuppgifter i enlighet med ditt samtycke. Du bör veta att när operatören (Tuya Smart Inc.) delar dina personuppgifter med en tredje part under de omständigheter som beskrivs i detta avsnitt, kommer operatören att se till att tredje part är föremål för praxis och skyldigheter för att följa relevant dataskydd och integritetslagar i ditt land.

Operatören kommer enligt avtal att säkerställa att utländska tredjepartsleverantörer följer de integritetsstandarder som gäller i ditt hemland.

Avslöjande till operatörens och tredjepartsleverantörernas gruppföretag
- För att kunna bedriva affärsverksamheten smidigt kan den operatör som samlar in dina personuppgifter lämna ut dina personuppgifter från tid till annan till andra koncernföretag (inom kommunikation, sociala medier, teknik eller molnaffärer) eller tredjepartsleverantörer som posthus, leverantörer av leveranstjänster, telekommunikationsföretag, datacenter, datalagringsanläggningar och kundtjänstleverantörer, agenter, närstående företag och / eller andra tredje parter (tillsammans ”tredjepartsleverantörer”). Sådana tredjepartsleverantörer skulle behandla dina personuppgifter för operatörens räkning eller för ett eller flera av de syften som anges ovan.
- Personuppgifter kommer endast att delas av operatören för att tillhandahålla eller förbättra Tellur-produkter eller -tjänster och kommer inte att delas för användning i marknadsföringsändamål.

Avslöjande till andra
Operatören kan lämna ut dina personuppgifter utan ytterligare samtycke om det krävs eller tillåts enligt lag i följande fall:
- där avslöjandet krävs eller godkänns baserat på tillämpliga lagar och / eller förordningar;
- där avslöjandet är nödvändigt för att reagera på en nödsituation som hotar användaren eller en annan personens liv, hälsa eller säkerhet;
- där avslöjandet är nödvändigt för att förebygga brott eller rättsliga förfaranden;
- där syftet med sådan avslöjande klart är i användarens intresse, och om samtycke inte kan erhållas i rätt tid;
- där avslöjandet är nödvändigt för alla utredningar eller förfaranden,
- där avslöjandet måste göras till en tjänsteman som är anställd av en brottsbekämpande myndighet efter framläggande av ett skriftligt tillstånd undertecknat av chefen eller direktören för det brottsbekämpande myndighet, eller en person av liknande slag som intygar att personuppgifterna är nödvändiga för tjänstemannens syften eller uppgifter; och / eller
- där avslöjandet måste göras till en offentlig myndighet och sådan avslöjande är nödvändig i allmänhetens intresse.

Information som inte kräver samtycke
- Anonymiserad information och statistik i samlad form kan delas med tredje part i affärssyfte, till exempel med annonsörer på webbplatser, eller kan avslöjas för affärspartners antalet kunder i vissa demografiska grupper som köpte vissa produkter eller som genomfört vissa transaktioner .

- För att undvika tvivel, i händelse av att operatören enligt lag samlar in, använder eller avslöjar personuppgifter utan ditt samtycke, ska sådant tillstånd som beviljas enligt lagen att fortsätta att gälla.

Informationssäkerhetsskydd
Operatören (Tuya Smart Inc.) åtar sig att säkerställa att dina personuppgifter är säkra. För att förhindra obehörig åtkomst, avslöjande eller andra liknande risker har vi infört rimliga fysiska, elektroniska och ledningsförfaranden för att skydda och säkra den information vi samlar in. Operatören implementerade följande säkerhetsprocedurer och tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter:
- Dina personuppgifter lagras på säkra servrar som är skyddade i kontrollerade anläggningar.
- All data som sparas i back-end klassificeras i olika nivåer baserat på betydelsen och känsligheten hos data, till exempel om uppgifterna innehåller personuppgifter.
- I datacenterna grupperas kluster som innehåller känsliga data i nätverkstopologin och placeras i rum med ytterligare fysiskt säkerhetsskydd.
- Data som utbyts mellan Tellur-enheter och servrar krypteras med Secure Sockets Layer (“SSL”).
- Det finns en valfri tvåstegsverifieringsprocess när användare får åtkomst till deras Tellur-konto.
- Det sker regelbunden granskning av metoder för insamling, lagring och bearbetning av information, inklusive fysiska säkerhetsåtgärder, för att skydda mot obehörig åtkomst till system.
- Tillgång är begränsad till operatörens anställda och tredjepartsleverantörer som behöver veta informationen för att kunna behandla den, och som är föremål för strikta avtalsenliga konfidentialitetsförpliktelser och kan straffas eller deras kontrakt kan sägas upp om de inte uppfyller sådana skyldigheter.
- Det finns också åtkomstkontroller för alla serverkluster som används för molnbaserad datalagring och process.
- Flesta data som används för Tellurs produkter och / eller tjänster lagras i ett lagringssystem. Genom att använda kolumnfamiljbaserad åtkomstkontrollmekanism får operatörens anställda endast åtkomst till de datakolumnfamiljer de får åtkomst till.
- Observera också att för ovanstående kan operatören (Tuya Smart Inc.) använda utomeuropeiska anläggningar som drivs och kontrolleras av operatören för att behandla eller säkerhetskopiera dina personuppgifter. För närvarande har operatören datacenter i Peking och Singapore. Som ett resultat kan operatören överföra till och lagra dina personuppgifter på sina utländska anläggningar. Detta ändrar dock inte några av våra åtaganden att skydda dina personuppgifter i enlighet med denna integritetsspolicy.
Informationssäkerhet är mycket viktigt. Operatören (Tuya Smart Inc.) kommer att vidta alla praktiska åtgärder för att skydda dina personuppgifter. Genom skyddsåtgärderna ovan, särskilt krypterad lagring och överföring, är dina data så säkra som de kan vara. Vissa detaljer om krypterad data kan inte nås av någon annan än dig.

Mindreåriga

Vi anser att det är föräldrarnas ansvar att övervaka sina barns användning av Tellur-produkter och -tjänster. Ändå är det vår policy att inte kräva personuppgifter från minderåriga eller erbjuda att skicka reklammaterial till personer i kategorin. Tellur söker inte eller har inte för avsikt att ta emot några personuppgifter från minderåriga. Om en förälder eller vårdnadshavare har skäl att tro att en minderårig har tillhandahållit Tellur personuppgifter utan deras föregående samtycke, vänligen kontakta operatören (Tuya Smart Inc.) för att säkerställa att personuppgifterna tas bort och avregistrera dem från någon av tillämpliga Tellur tjänster.

Uppdateringar av integritetsspolicyn
Denna integritetspolicy granskas regelbundet. Om integritetsspolicyn ändras kommer Tellur att publicera ändringarna på alla Tellurs webbplatser så att du kan vara medveten om den information som samlas in och dess användning. Sådana ändringar av integritetsspolicyn ska gälla från den tidpunkt då vi publicerar den på Tellurs webbplatser. Din fortsatta användning av produkter och tjänster på webbplatser, mobiltelefoner och / eller andra enheter tas som samtycke till den uppdaterade integritetsspolicyn. Vi kommer att söka ditt nya samtycke innan vi samlar in mer personuppgifter från dig eller när vi vill använda eller avslöja dina personuppgifter för nya ändamål.