Service și garanție

S.C. ABN SYSTEMS INTERNATIONAL SRL, Bucuresti, str. Marinarilor, nr. 29, sector 1, Telefon :021-233.09.95; 021-233.09.96; 021-233.09.97. Fax: 0212330999
1. Perioada de garanție este de 24 de luni de la data achiziției, durata medie de utilizare de 2 ani. Garantia este asigurata de unitatea de service a SC ABN SYSTEMS INTERNATIONAL SRL din Bucuresti, Telefon : 021-233.09.95 / 021-233.09.96 / 021-233.09.97 / Fax : 021-233.09.99.
2. Drepturile consumatorilor sunt în conformitate cu prevederile Legii 449/2003 privind vânzarea bunurilor și garanțiile aferente, republicată, cu modificările ulterioare, și OG 21/1992 privind protecția consumatorului, republicată cu modificările ulterioare, aplicabile la momentul achiziției. Drepturile statutare ale consumatorului nu sunt afectate de garanția oferită.
3. Fără a aduce atingere obligaţiilor sale legale , vânzătorul garantează că în cazul neconformităţii produsului cu contractul de vânzare , consumatorul va realiza produsul în conformitate cu contractul de vânzare cumpărare prin reparaţie , întreţinere sau înlocuire . Orice reparație, înlocuire sau întreținere a produsului din cauza neconformității contractului de vânzare-cumpărare se va face într-un termen rezonabil, documentat între consumatori și vânzători prin această garanție, care nu va depăși o perioadă de 15 zile de la data expirării. cumpărătorul a făcut cunoscut vânzătorului neconformitatea produsului respectiv și acel produs este prezentat și predat eficient.
4. Produsul livrat este compus din piese electronice si mecanice care necesita conditii stricte de manipulare, transport, depozitare, activare, conectare, operare, intretinere si reparare prevazute in manualul de utilizare
5. La cererea garanției produsele comercializate de noi se solicită prezentarea produsului însoțit de :
- Dovezi documentare care să ateste calitatea de consumator a proprietarului (factură, bon fiscal, etc.)
- Acest card de garanție cu toate coloanele completate
- Ambalajul original și toate accesoriile care au venit împreună cu produsul
Lipsa unuia dintre cele cerute la paragraful 5 poate invalida obligația noastră de a oferi garanție.
6. În cazul în care cererea de garanție nerezonabilă ne rezervăm dreptul de a solicita beneficiarului echivalent de călătorie și investigație de muncă susținută a fi produs defect
7. Garantia este valabila doar in Romania daca nu exista clauze contractuale specifice
8. Consumatorul este obligat să urmeze instrucțiunile prevăzute în documentația care însoțește produsul.

Garanția se pierde în orice condiții de mai jos:
1. Produsele au etichete și sigilii intacte
2. Nerespectarea de către consumator a condițiilor de transport, manipulare, depozitare, operare, instalare, utilizare și întreținere prevăzute în documentația de însoțire sau în condiții care contravin standardelor tehnice din România
3. Deteriorări ale produselor cauzate de: șoc, vibrații, praf, fum, substanțe chimice sau toxice, incendii, accidente de orice fel, vreme, funcționare necorespunzătoare, condiții de umiditate ridicată, utilizare în zone cu schimbări bruște de temperatură, neglijență în utilizare sau orice alte factori, independenți de producător;
4. Dacă produsul prezintă semne de contact cu lichidul
5. Nefurnizarea parametrilor specificați în instrucțiuni (tensiune, împământare, temperatură, mediu etc.)
6. Folosind baterii, surse de alimentare sau accesorii, altele decât cele aprobate de producător;
7. Modificarea sau manipularea produsului de către persoane neautorizate ABN Systems International;
8. Conectarea cu echipamente care nu respectă standardele europene obligatorii sau ale căror interfețe nu sunt compatibile cu conectarea echipamentelor comercializate; 9. Neefectuarea operațiunilor de întreținere recomandate de producător; 10. Utilizarea echipamentului în orice scop sau condiții specificate în documentația decât cea care le însoțește; 11. Modificarea stării inițiale a produsului prin intervenții software/hardware (altele decât cele realizate/recomandate de producător sau centre de service autorizate) 12. Utilizarea echipamentului uzat sau continuarea funcționării peste limitele admise.